Sidhuvudbild

Om företaget

DSC_8067.JPG

FOGUTEK AB grundades 1985 av Björn Lundstedt.
Idag äger och driver dottern, Ingela Lundstedt företaget.

VAD GÖR FOGUTEK AB ?
Fogutek AB är legotillverkare av produkter producerade av tekniskt gummi. Med vårt kunnande i materialval och produktionsteknik arbetar vi utifrån idén
att tillsammans med kunden utveckla och ta fram produkter med högt
ställda krav i speciella gummimaterial. Vi tillverkar gummidetaljer enligt kunds önskemål. Det innefattar: tillverkning, konstruktion av form, hjälp med framtagning och test av lämpligt material. Vi hjälper till med utveckling av nya produkter. Vi säljer även gummimaterial som är framtagna enligt våra egna recept.

SAMARBETSPARTNERS.
Sedan flera år tillbaka har FOGUTEK AB ingått samarbetsavtal med utländska gummitillverkare från bl. a Estland. Dessa arbetar efter vårat koncept där vi ansvarar för material, utbildning, kontroll och kvalitet.

VERKSAMHETSPOLICY.
FOGUTEK AB tillverkar kundunika formgjutna gummidetaljer i avancerade gummimaterial.
De som ställer högsta kvalitets- och miljökrav på oss är vi själva.
Genom att vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla vår organisation och produktion innebär detta att vi uppfyller de krav som myndigheter och kunder ställer på oss.
Vi ska även i framtiden vara det naturliga valet för de intressenter som sätter största värde på:
Högsta produkt- och produktionskvalitet.
Bästa support, service och leveranssäkerhet.
Genomtänkt arbetsmiljö, vilket bidrar till engagerad personal och kostnadseffektiv produktion.

Vår produktion ska vara så energi- och produktionseffektiv som möjligt.
Vid nyanskaffning av utrustning tar vi hänsyn till miljökrav, energiåtgång och produktionskapacitet.
Vid utveckling av egna gummimaterial tar vi hänsyn till bättre miljöval vid inköp av råvaror och kemikalier när detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Vid konstruktion och i projekt ska vi vägleda våra kunder i valet att välja det lämpligaste materialet med hänsyn till miljöpåverkan och livslängd.
Planerade inköp gör att vi minskar antalet transporter samt att styra transporter till våra kunder i den mån det går samordna.
Vi uppfyller gällande miljölagstiftning.
Vi ska ha god nödlägesberedskap genom att jobba systematiskt med utvärdering av risker.
Genom att kontinuerligt jobba med utvärdering av vår miljöpåverkan strävar vi efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
Scoop: Manufacturing and development of unique, high performance rubber articles and compounds

LABORATORIUM.
Vi har ett eget laboratorium, samt genom långvarigt samarbete med andra laboratorier har vi tillgång till avancerad mätanalys och provutrustning.
Detta betyder att vi kan dokumentera prestanda på våra kunders produkter.
De kvalitetskrav som tillämpas på företaget uppfyller kraven i ISO 9001-2000.

BLÄSTRING
Vi har glas, plast och sandbläster. Vi utför blästring enligt kunds önskemål.
(Vi har dock begränsad storlek på blästerskåp).

TRUMLING
Vi har en vattentrumlare. Vi utför trumling enligt kunds önskemål.

MATERIALVAL.
I huvudsak tillverkar FOGUTEK AB precisionsdetaljer med krav på högkvalitativa material, i t. ex:

FPM- fluorgummi
HNBR- hydrerad nitril
NBR- nitrilgummi
EPDM- etenpropengummi
Q- silikongummi
FMQ- fluorsilikon

Vi utvecklar ständigt nya gummimaterial. Detta sker i vår blandningsavdelning där vi har ett stort antal recept dokumenterade för att uppfylla speciella krav.

RENRUM.
Tillverkningen av speciellt känsliga produkter, t. ex detaljer avsedda för den medicinska industrin samt detaljer i livsmedelsgodkända material sker tillverkningen avskilt i därtill anpassad avdelning.

UTRUSTNING.
Vår produktionsutrustning uppfyller höga krav på precision och säkerhet. Maskinparken förnyas ständigt för att hålla en hög tillverkningsteknisk nivå.

maplan.JPG

En kontakt med FOGUTEK AB
skall vara en lättsam
men seriös diskussion
där vi tillsammans finner
den bästa tekniska och
ekonomiska lösningen.

Fogutek AB, Segersbyvägen 4, Box 57, 145 01 Norsborg - Tel. +46 8 531 911 50 - Fax. + 46 8 531 848 00 - E-mail: info@fogutek.se