Sidhuvudbild

Detaljer

Formgummi

o-ring packning bussning membran

Gummi mot metall

formgjutet gummi bälg

O-ringar

o ring packning bussning gummi

Fogutek AB, Segersbyvägen 4, Box 57, 145 01 Norsborg - Tel. +46 8 531 911 50 - Fax. + 46 8 531 848 00 - E-mail: info@fogutek.se