Sidhuvudbild

Arbetsområden

jas.jpg För flygindustrin

Oavsett om det gäller civilt eller militärt flyg är det oerhört
viktigt att gummidetaljerna fyller sin tätande funktion.
Med tanke på de stora temperaturvariationerna mellan
marknivå och flyghöjd, utsätts gummidetaljerna för
stora påfrestningar. Vi har ofta kommit med okonventionella
lösningar för att klara besvärliga problem.

Krav som flygindustrin ställer på gummidetaljerna är:

Måttnogrannhet
Kemist resistans
Bred variation på drifttemperatur
_________________________________________________

För verkstadsindustrin

Verkstadsindustrin ställer många varierande krav på sina
gummidetaljer, beroende på om de ska användas i en
laserbaserad avståndsmätare eller i ett tryckluftsverktyg.
Vår breda erfarenhet har varit till stor nytta för att ta fram
lämpliga gummimaterial till verkstadsindustrin.

Krav som verkstadsindustrin ställer på gummidetaljerna är:

Höga mekaniska värden
Väderbeständighet
Kemisk resistans
_________________________________________________För transportindustrin

I transportsammanhang utsätts utsätts gummidetaljerna för
höga påfrestningar. Det kan gälla ett spännband som skall
hålla mjölkpaketen på plats eller stödhjulen i en
grustransportör. Vår breda kunskap om gummits
nedbrytningsprocess har utnyttjats för att få lång livslängd
på de detaljer vi levererar till transportindustrin.

Krav som transportindustrin ställer på gummidetaljera är:

Hög väderbeständighet
Hög mekanisk styrka
Bred variation på drifttemperatur
_________________________________________________För läkemedelsindustrin

Vårt moderna levnadssätt skapar nya sjukdomar samtidigt
som forskarna finner nya läkemedel mot etablerade sjuk-
domar. Detta gör att en modern processindustri har vuxit
fram för att tillverka alla nya mediciner. Långt ifrån
gårdagens pillertrillande. Vi deltar aktivt i framtagandet
av lämpliga gummimaterial för läkemedelsindustrin.

Krav som läkemedelsindustrin ställer på gummidetaljera är:

Ingen migration av gummikemikalier in i läkemedlet
Hög kemisk resistans
Variation på drifttemperatur
__________________________________________________För drivmedelsindustrin

Innan bensinen/ dieseln hamnar i vår tank vid tankningsstationen
är sannolikheten stor att bränslet varit i kontakt med en
gummidetalj ifrån oss och som har tätat en pump eller en ventil
och har hindrat bränslet från att läcka ut. Vår kunskap om
gummits kemiska resistans har varit till stor hjälp
då vi har uppfyllt våra kunders önskemål. Gummidetaljer ska inte
bara klara dagens drivmedel utan också morgondagens.

Krav som ställer på gummidetaljera är:

Hög kemisk resistans
Hög mekanisk hållfasthet
Stor variation på drifttemperaturen
___________________________________________________

För livsmedelsindustrin

Den moderna människan köper mycket färdiglagad mat, vilket har
gjort att vi nu har en hel industri som lagar/ förbereder maten
åt oss. Traditionellt har sedan länge drycker framställts hos
bryggerier och mejerier. Vi är sedan länge en betydande
leverantör till de industrier som bygger de maskiner som
används inom livsmedelsindustrin.

Krav som livsmedelsindustrin ställer på gummidetaljerna är:

Direkt kontakt med livsmedel
Hög kemisk resistans
Bred variation på drifttemperatur
____________________________________________________

För dieselmotorer

En dieselmotor kan antingen monteras i en lastbil eller vara
stationär. I bägge fallen kommer dieselmotorn att arbeta under
hög belastning med långa drifttider. Vi har deltagit i utvecklingen
av de moderna dieselmotorer som finns idag och har bred
erfarenhet av denna sektor.

Krav som dieselmotortillverkare ställer på gummidetaljerna är:

Hög drifttemperatur
Hög kemisk resistans
Hög måttnogrannhet

Fogutek AB, Segersbyvägen 4, Box 57, 145 01 Norsborg - Tel. +46 8 531 911 50 - Fax. + 46 8 531 848 00 - E-mail: info@fogutek.se